Tài Liệu

Quê hương Phạm Ngũ Lão là ở đâu?

Phạm Ngũ Lão là một vị danh tướng thuộc thời nhà Trần. Ông đã có nhiều đóng góp để giữ gìn và bảo vệ nền hòa bình của dân tộc lúc bấy giờ.
Xem thêm...
Tài Liệu

Đồng chí Phạm Văn Đồng - Người lãnh đạo đại tài của dân tộc Việt Nam

Phạm Văn Đồng là một người làm cách mạng, một nhà lãnh đạo tài năng của dân tộc. Ông còn được biết đến là một học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xem thêm...
Tài Liệu

Bác Hồ sinh năm bao nhiêu? Tiểu sử và con đường Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Bác Hồ sinh năm bao nhiêu? Con đường Bác ra đi tìm đường cứu nước và giải phóng độc lập như thế nào. Tìm hiểu lịch sử oai hùng của Bác.
Xem thêm...