Hè chill - Rước deal đỉnh 500.000đ – Mở Ví VNPAY ngay

Tên chương trình khuyến mại: Hè chill - Rước deal đỉnh 500.000đ – Mở Ví VNPAY ngay.

Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10/03/2023 đến hết ngày 30/04/2023 (52 ngày).

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ Ví điện tử VNPAY của Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam cung cấp trên ứng dụng Ví điện tử VNPAY. 

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Mã khuyến mại khi sử dụng các tính năng trên Ví điện tử VNPAY.

 • Mã khuyến mại khi sử dụng tính năng VnShop
 • Mã khuyến mại khi sử dụng tính năng VNPAY-QR
 • Mã khuyến mại khi sử dụng tính năng Vé xem phim/Thể thao - Giải trí
 • Mã khuyến mại khi sử dụng tính năng Gọi Taxi/Đặt vé tàu/Đặt xe liên tỉnh
 • Mã khuyến mại đa năng khi sử dụng tất cả các tính năng trên Ví điện tử VNPAY (Không áp dụng cho tính năng VNPAY-QR, Thanh toán khoản vay và Mua vé xổ số).

vnpay

Mở Ví VNPAY ngay

Khách hàng của chương trình (đối tượng hưởng khuyến mại): Tất cả các khách hàng cá nhân tham gia và đáp ứng đủ điều kiện cụ thể của chương trình.

Cơ cấu khuyến mại

STT Nội dung chi tiết Giá trị  (VND) Số lượng (Khuyến mại) Ngân sách (VND)
1 Mã khuyến mại giảm 50% tối đa 50.000 VND khi sử dụng tính năng Gọi Taxi hoặc Đặt vé tàu hoặc Đặt xe liên tỉnh.
Mỗi khách hàng có 02 lần sử dụng mã khuyến mại cho tính năng đã chọn.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày nhận được mã.
50.000 6.430 321.500.000
2 Mã khuyến mại giảm 20% tối đa 50.000 VND khi sử dụng tính năng Gọi Taxi hoặc Đặt vé tàu hoặc Đặt xe liên tỉnh.
Mỗi khách hàng có 02 lần sử dụng mã khuyến mại cho tính năng đã chọn.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày nhận được mã.
50.000 6.430 321.500.000
3 Mã khuyến mại giảm 100.000 VND khi sử dụng tính năng VnShop.
Áp dụng cho hóa đơn từ 500.000 VND.
Mỗi khách hàng có 01 lần sử dụng mã khuyến mại.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày nhận được mã.
100.000 5.359 535.900.000
4 Mã khuyến mại đa năng giảm 50.000 VND khi sử dụng tất cả các tính năng trên Ví điện tử VNPAY (Không áp dụng cho tính năng VNPAY-QR, Thanh toán khoản vay và Mua vé xổ số).
Áp dụng cho hóa đơn từ 250.000 VND.
Mỗi khách hàng có 01 lần sử dụng mã khuyến mại.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày nhận được mã.
50.000 53.599 2.679.950.000
5 Mã khuyến mại giảm 25.000 VND khi sử dụng tính năng VNPAY-QR.
Áp dụng cho hóa đơn từ 100.000 VND.
Mỗi khách hàng có 02 lần sử dụng mã khuyến mại.
Tần suất sử dụng mã khuyến mại là 01 lần/tuần.
Hạn sử dụng mã khuyến mại đến hết ngày 15/05/2023.
25.000 19.294 482.350.000
6 Mã khuyến mại giảm 30% tối đa 100.000 VND khi sử dụng tính năng Vé xem phim hoặc Thể thao - Giải trí.
Mỗi khách hàng có 01 lần sử dụng mã khuyến mại cho tính năng đã chọn.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày nhận được mã.
100.000 5.359 535.900.000
TỔNG CỘNG 4.877.100.000

Tổng giá trị khuyến mại: 4.877.100.000 VND (Bằng chữ: Bốn tỷ tám trăm bảy mươi bảy triệu một trăm nghìn đồng./.)
 

Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại

Hình thức khuyến mại và cách thức tham gia

Cách thức tham gia: Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, khách hàng cá nhân thực hiện đầy đủ các bước dưới đây để nhận và sử dụng gói quà tặng được quy định tại mục 8, cụ thể như sau:

Để nhận được quà tặng, khách hàng cần:

 • Đăng ký sử dụng Ví điện tử VNPAY và được VNPAY cấp số tài khoản Ví thành công.

ví vnpay

Mở Ví VNPAY ngay

Để sử dụng quà tặng, khách hàng cần:

 • Bước 1: Định danh thông tin với Ví điện tử VNPAY.
 • Bước 2: Liên kết ngân hàng nội địa với Ví điện tử VNPAY (Lượt liên kết sẽ không được ghi nhận khi liên kết bằng thẻ thanh toán quốc tế VISA, MASTERCARD, JCB).
 • Quà tặng sẽ được kích hoạt sau khi thông tin của khách hàng được hệ thống VNPAY phê duyệt và hậu kiểm thành công.

Hình thức nhận khuyến mại: 

 • Gói quà tặng sẽ được gửi vào mục “Ưu đãi” trong tài khoản Ví điện tử VNPAY của khách hàng ngay sau khi khách hàng thực hiện đăng ký sử dụng Ví điện tử VNPAY thành công.

mở ví vnpay

Mở Ví VNPAY ngay

Các quy định khác của chương trình: 

 • Các mã khuyến mại chỉ áp dụng với phương thức thanh toán bằng nguồn tiền Ví trên ứng dụng Ví điện tử VNPAY.
 • Mã khuyến mại áp dụng cho những khách hàng đầu tiên sử dụng theo số lượng mã tối đa của mỗi hạng mục quà tặng (quy định tại mục 8).
 • Không áp dụng với khách hàng hủy sử dụng dịch vụ Ví điện tử VNPAY, và sau đó đăng ký sử dụng lại trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Thời gian giải quyết khiếu nại đến hết ngày 07/05/2023.