Kính thực tế ảo đang dần trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Bạn không còn cảm nhận mọi thứ qua hình ảnh, mà giờ đây, đeo kính vào, bạn được bước chân vào thế giới ảo như thật. Mọi cảm giác sống động, chân thật hơn bao giờ hết.

<p>Kh&aacute;m ph&aacute; ngay top 5 k&iacute;nh thực tế ảo chất lượng, trải nghiệm một l&agrave;m bạn th&iacute;ch m&ecirc;.</p> <h2>I. K&iacute;nh thực tế ảo l&agrave; g&igrave;?</h2> <p>K&iacute;nh thực tế ảo l&agrave; sản phẩm được t&iacute;ch hợp c&ocirc;ng nghệ VR-Virtual Reality - c&ocirc;ng nghệ thực tế ảo.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Kính thực tế ảo" src="/ckfinder/userfiles/images/kinh-thuc-te-ao/kinh-thuc-te-ao-1.webp" style="height:490px; width:600px" /></p> <p>Thiết bị n&agrave;y giả lập kh&ocirc;ng gian ảo 3D tương tự như thật. Vậy n&ecirc;n n&oacute; được sử dụng nhiều trong xem phim, game, kể cả du lịch, kiến tr&uacute;c, qu&acirc;n sự, khoa học c&ocirc;ng nghệ&hellip;</p> <h2>II. L&agrave;m thế n&agrave;o chọn mua k&iacute;nh thực tế ảo chuẩn kh&ocirc;ng cần cần chỉnh</h2> <h3>1. Mục đ&iacute;ch sử dụng l&agrave; g&igrave;</h3> <p>X&aacute;c định r&otilde; mục đ&iacute;ch gi&uacute;p Bạn lựa chọn sản phẩm ưng &yacute;. Trong những trường hợp kh&aacute;c nhau sẽ c&oacute; những loại k&iacute;nh VR kh&aacute;c nhau.</p> <h3>2. Thiết kế k&iacute;nh ra sao</h3> <p>Tr&ecirc;n thị trường, k&iacute;nh VR cực kỳ đa dạng mẫu m&atilde; với nhiều thiết kế kh&aacute;c nhau. Thế nhưng Bạn n&ecirc;n ưu ti&ecirc;n lựa chọn c&aacute;c loại k&iacute;nh từ chất liệu cao cấp v&agrave; an to&agrave;n cho sức khoẻ.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Thiết kế kính ra sao" src="/ckfinder/userfiles/images/kinh-thuc-te-ao/kinh-thuc-te-ao-2.webp" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><strong><a href="https://shorten.asia/9qAUUcxu" rel="sponsored" target="_blank">Đặt hàng ngay tại Shopee</a></strong></p> <p>Vỏ k&iacute;nh n&ecirc;n được thiết kế từ nhựa cứng v&agrave; c&oacute; lớp đệm m&uacute;t bằng da cao cấp hoặc bằng vải. Thấu k&iacute;nh n&ecirc;n được l&agrave;m từ pha l&ecirc; để tạo n&ecirc;n h&igrave;nh ảnh sắc n&eacute;t, ch&acirc;n thực hơn. Về l&acirc;u d&agrave;i, đeo nhiều, Bạn kh&ocirc;ng bị mỏi mắt hoặc ảnh hưởng sức khoẻ mắt.</p> <p>V&ograve;ng đeo c&agrave;ng nhẹ c&agrave;ng &ecirc;m &aacute;i gi&uacute;p Bạn thoải m&aacute;i hơn khi đeo. Tốt nhất, Bạn n&ecirc;n trải nghiệm k&iacute;nh trước khi quyết định sở hữu.</p> <h3>3. T&iacute;nh năng đi k&egrave;m</h3> <p>Để n&acirc;ng cao chất lượng, k&iacute;nh VR được nh&agrave; sản xuất t&iacute;ch hợp nhiều t&iacute;nh năng hiện đại. Bạn c&oacute; thể sử dụng tai nghe đ&agrave;m thoại, điều khiển bằng 1 tay.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, d&ugrave; thế n&agrave;o, Bạn cần quan t&acirc;m đến loại k&iacute;nh c&oacute; thể điều chỉnh được ti&ecirc;u cự. Đ&acirc;y l&agrave; t&iacute;nh năng cơ bản nhất cần c&oacute; trong k&iacute;nh để bảo vệ sức khoẻ mắt.</p> <h3>4. Gi&aacute; th&agrave;nh sản phẩm</h3> <p>Chỉ từ v&agrave;i trăm đến v&agrave;i chục triệu đồng, Bạn đ&atilde; c&oacute; thể sở hữu k&iacute;nh VR cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh. H&atilde;y tham khảo địa chỉ b&aacute;n uy t&iacute;n để chọn mua k&iacute;nh VR chất lượng th&iacute;ch hợp với t&uacute;i tiền của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align:center"><img alt="kinh thuc te ao" src="/ckfinder/userfiles/images/kinh-thuc-te-ao/kinh-thuc-te-ao-4.webp" style="height:450px; width:600px" /></p> <h2>III. Tổng hợp mẫu k&iacute;nh thực tế ảo đang l&agrave;m say đắm bạn trẻ</h2> <h3>1. K&iacute;nh VR Shinecon G06</h3> <p>Shinecon G06 được cải tiến từ Shinecon 2 của h&atilde;ng với thiết kế ưu việt để nhỏ gọn hơn. Th&acirc;n m&aacute;y Shinecon G06 được l&agrave;m từ nhựa ABS chất lượng v&agrave; si&ecirc;u nhẹ. Bạn thoải m&aacute;i đeo k&iacute;nh Shinecon G06 cả ng&agrave;y d&agrave;i m&agrave; kh&ocirc;ng hề đau mỏi.</p> <p>K&iacute;nh VR Shinecon G06 tương th&iacute;ch với nhiều smartphone, cả hệ điều h&agrave;nh Android, iOS hoặc Windows Phone. Bạn kh&ocirc;ng cần lo lắng phải lựa chọn điện thoại th&iacute;ch hợp để kết nối c&ugrave;ng Shinecon G06.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Kính VR Shinecon G06" src="/ckfinder/userfiles/images/kinh-thuc-te-ao/kinh-thuc-te-ao-5.webp" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><strong><a href="https://shorten.asia/9qAUUcxu" rel="sponsored" target="_blank">Đặt hàng ngay tại Shopee</a></strong></p> <p>Trải nghiệm người d&ugrave;ng từ k&iacute;nh Shinecon G06 thế n&agrave;o? Kh&aacute; tuyệt vời! Bởi thấu k&iacute;nh được thiết kế từ pha l&ecirc; với g&oacute;c nh&igrave;n l&ecirc;n đến 110 độ. Phần điều chỉnh ti&ecirc;u cự của m&aacute;y được thiết kế hợp l&yacute;. Bạn dễ d&agrave;ng sử dụng, trong phạm vi 58.5-70.5mm.</p> <h3>2. K&iacute;nh PlayStation VR</h3> <p>PlayStation VR cực &ldquo;cool&rdquo; nhanh ch&oacute;ng chinh phục người d&ugrave;ng ngay từ những ng&agrave;y đầu ra mắt.</p> <p>K&iacute;nh PlayStation VR được Sony thiết kế si&ecirc;u nhẹ nhưng khả năng b&aacute;m m&iacute;nh v&agrave;o mặt chưa được tốt. Ngược lại, khả năng b&aacute;m đầu của k&iacute;nh lại cực &ldquo;đ&atilde;&rdquo;, tiện lợi v&agrave; th&ocirc;ng minh. Bạn dễ d&agrave;ng siết chặt hoặc nới lỏng sao cho th&iacute;ch hợp với m&igrave;nh.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Kính PlayStation VR" src="/ckfinder/userfiles/images/kinh-thuc-te-ao/kinh-thuc-te-ao-7.webp" style="height:300px; width:600px" /></p> <p>Điểm mạnh của k&iacute;nh PlayStation VR ch&iacute;nh l&agrave; tần số l&agrave;m tươi của m&agrave;n h&igrave;nh. Rất ấn tượng! L&ecirc;n đến 120 Hz, cho Bạn cảm gi&aacute;c mượt m&agrave; kh&ocirc;ng k&eacute;m phần sống động. Với tần số như vậy, Bạn cảm thấy thoải m&aacute;i nhất khi ngồi hoặc nằm chơi game. Bởi n&atilde;o của Bạn kh&ocirc;ng phải xử l&yacute; h&igrave;nh ảnh qu&aacute; nhiều.</p> <h3>3. K&iacute;nh Samsung Gear VR Sm-R325</h3> <p>Trong ph&acirc;n kh&uacute;c tầm trung, &ocirc;ng tr&ugrave;m Samsung lu&ocirc;n giữ vững ng&ocirc;i vị đầu bảng. K&iacute;nh Gear VR Sm-R325 được thiết kế ấn tượng với gam m&agrave;u đen sang trọng kh&ocirc;ng k&eacute;m bắt mắt. Nhược điểm l&agrave; k&iacute;nh Gear VR Sm-R325 chỉ &aacute;p dụng với d&ograve;ng điện thoại Samsung Note 5 trở l&ecirc;n.</p> <p>Hệ thống d&acirc;y đeo được Samsung đầu tư kh&aacute; chỉnh chu bằng chất liệu cao cấp. Cảm gi&aacute;c đeo v&ocirc; c&ugrave;ng thoải m&aacute;i. Bạn tận hưởng ng&agrave;y d&agrave;i c&ugrave;ng thế giới ảo m&agrave; kh&ocirc;ng hề bị ngắt qu&atilde;ng.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Kính Samsung Gear VR Sm-R325" src="/ckfinder/userfiles/images/kinh-thuc-te-ao/kinh-thuc-te-ao-9.webp" style="height:460px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><strong><a href="https://shorten.asia/9qAUUcxu" rel="sponsored" target="_blank">Đặt hàng ngay tại Shopee</a></strong></p> <p>Bạn dễ d&agrave;ng điều chỉnh k&iacute;nh chỉ bằng 1 tay. Rất ư tiện lợi! Touchpad của k&iacute;nh kh&aacute; lớn kết hợp th&ecirc;m n&uacute;t Home gi&uacute;p Bạn điều khiển ch&iacute;nh x&aacute;c hơn.</p> <p>Kho ứng dụng lu&ocirc;n được Samsung cập nhật thường xuy&ecirc;n. Con số tr&ograve; chơi đ&atilde; l&ecirc;n đến 800, tha hồ để Bạn đổi mới nhiều trải nghiệm kh&aacute;c nhau. G&oacute;c nh&igrave;n của k&iacute;nh kh&aacute; &ldquo;đ&atilde;&rdquo;, đến 101 độ. K&iacute;nh được t&iacute;ch hợp cảm biến con quay hồi chuyển v&agrave; gia tốc, độ chuẩn x&aacute;c của chuyển động nhanh như chớp v&agrave; mượt m&agrave; chưa từng thấy.</p> <h3>4. K&iacute;nh Downey X8</h3> <p>Mặt trước của k&iacute;nh nổi bật với h&igrave;nh s&oacute;i bạc mạnh mẽ v&agrave; ấn tượng với người d&ugrave;ng. Đ&acirc;y l&agrave; d&ograve;ng k&iacute;nh thực tế ảo cao cấp n&ecirc;n Downey chỉnh chu đến từng chi tiết nhỏ nhất.</p> <p>K&iacute;nh được cấu tạo gồm ngăn chứa smartphone, bộ điều khiển v&agrave; 2 ống k&iacute;nh đối xứng. Thấu k&iacute;nh X8 được Downey thiết kế từ thuỷ tinh pha l&ecirc; cao cấp. Bộ đệm tiếp x&uacute;c giữa k&iacute;nh v&agrave; người sử dụng được thiết kế th&ecirc;m lớp bọc da để kh&ocirc;ng b&aacute;m d&iacute;nh v&agrave;o mặt.</p> <p style="text-align:center"><img alt="kinh downey x8" src="/ckfinder/userfiles/images/kinh-thuc-te-ao/kinh-thuc-te-ao-11.webp" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><strong><a href="https://shorten.asia/9qAUUcxu" rel="sponsored" target="_blank">Đặt hàng ngay tại Shopee</a></strong></p> <p>K&iacute;nh Downey X8 kết nối c&ugrave;ng smartphone rất nhanh. Chỉ với v&agrave;i thao t&aacute;c, bạn tận hưởng cảm gi&aacute;c ch&acirc;n thật trong thế giới ảo đầy sống động. H&igrave;nh ảnh qua lăng k&iacute;nh Downey X8 rất sắc n&eacute;t, độ mượt miễn b&agrave;n. Nếu đang ph&acirc;n v&acirc;n k&iacute;nh 3D n&agrave;o cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh th&igrave; Downey X8 l&agrave; lựa chọn đ&aacute;ng để Bạn c&acirc;n nhắc.</p> <h3>5. K&iacute;nh Incredisonic m700 vue</h3> <p>Trong tầm gi&aacute; khoảng 1 triệu th&igrave; Incredisonic m700 vue đủ sức khuynh đảo người d&ugrave;ng. So với mức gi&aacute; th&igrave; trải nghiệm của k&iacute;nh Incredisonic m700 vue kh&aacute; tốt với nhiều tiện &iacute;ch hỗ trợ.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Kính Incredisonic m700 vue" src="/ckfinder/userfiles/images/kinh-thuc-te-ao/kinh-thuc-te-ao-12.webp" style="height:401px; width:600px" /></p> <p>K&iacute;nh Incredisonic m700 vue c&oacute; thể được sử dụng cho smartphone iOS v&agrave; Android th&ocirc;ng qua Bluetooth. Hiện tại K&iacute;nh Incredisonic m700 vue đ&atilde; hỗ trợ hơn 300 ứng dụng v&agrave; game kh&aacute;c nhau, tha hồ để Bạn tận hưởng.</p> <h3>6. K&iacute;nh Lenovo ANT VR</h3> <p>Bạn bị cận nhưng muốn sử dụng k&iacute;nh thực tế ảo biết phải l&agrave;m sao? Đừng lo lắng, đ&atilde; c&oacute; k&iacute;nh ANT VR của Lenovo hỗ trợ Bạn. Bạn kh&ocirc;ng cần đeo k&iacute;nh cận vẫn sử dụng được k&iacute;nh ANT VR b&igrave;nh thường bởi thấu k&iacute;nh được thiết kế khoảng l&otilde;m.</p> <p>K&iacute;nh 3D ANT VR được thiết kế tối giản với tone m&agrave;u trắng. Phần quai đeo được thiết kế kh&aacute; mềm để Bạn dễ d&agrave;ng điều chỉnh tuỳ th&iacute;ch. G&oacute;c nh&igrave;n của k&iacute;nh l&ecirc;n đến 96 độ với khung h&igrave;nh lớn v&agrave; độ ph&acirc;n giản miễn b&agrave;n.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Kính Lenovo ANT VR" src="/ckfinder/userfiles/images/kinh-thuc-te-ao/kinh-thuc-te-ao-13.webp" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><strong><a href="https://shorten.asia/9qAUUcxu" rel="sponsored" target="_blank">Đặt hàng ngay tại Shopee</a></strong></p> <p>K&iacute;nh Lenovo ANT VR c&oacute; thể kết nối c&ugrave;ng nhiều smartphone kh&aacute;c nhau, cả hệ điều h&agrave;nh iOS v&agrave; Android.</p> <p>Giờ th&igrave;, đ&atilde; đến l&uacute;c tậu ngay k&iacute;nh thực tế ảo, đeo k&iacute;nh v&agrave;o, kết nối c&ugrave;ng điện thoại để chinh phục cả thế giới. Từng &acirc;m thanh, từng h&agrave;nh động sống động, ch&acirc;n thực c&ugrave;ng kho t&agrave;ng game phong ph&uacute; đ&atilde; sẵn s&agrave;ng để Bạn kh&aacute;m ph&aacute;.</p>
Ngọc Phương

Web Developer

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi tên là Phương và tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển website. Tôi tự tin khẳng định mình là chuyên gia trong việc tạo ra những trang web ấn tượng và hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu thiết kế website có thể liên hệ cho tôi qua zalo 0935040740.

2 comments

  • Cameron Williamson

    Feb 17, 2019 . 300k views . Reply

    Duis hendrerit velit scelerisque felis tempus, id porta libero venenatis. Nulla facilisi. Phasellus viverra magna commodo dui lacinia tempus. Donec malesuada nunc non dui posuere, fringilla vestibulum urna mollis. Integer condimentum ac sapien quis maximus.

Tìm kiếm
Stay In Touch
Công cụ