Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân và cam kết bảo vệ thông tin của mọi người. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi sẽ quy định cách chúng tôi thu thập, chuyển đổi, xử lý và sử dụng thông tin.

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, các thông tin này sẽ thể hiện rằng bạn là một người dùng cá nhân. Việc thu thập trên chỉ được thực hiện nếu bạn đồng ý yêu cầu của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm:

  • Họ tên
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ email

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, bạn đồng ý với việc nếu pháp luật tại địa phương hoặc tại nơi bạn nhận thông tin cho phép, chúng tôi sẽ dùng thông tin đó để thực hiện các công việc sau:

  • Trả lời các yêu cầu của bạn
  • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi
  • Nâng cấp thông tin trên các phương tiện truyền thông
  • Cung cấp cho bạn các thủ thuật, thông tin hữu ích, tin tức.
  • Thông báo về sản phẩm và dịch vụ mới

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn cho thông tin được tải lên web hoặc qua ứng dụng di động. Bạn có thể phải chịu rủ ro liên quan đến thông tin tải lên. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật chuyên nghiệp để ngăn chặn việc rò rỉ thông tin, sử dụng sai mục đích.

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba hoặc bất kỳ đơn vị nào khác.