Server

Cấu hình Virtual Host trong XAMPP

Virtual Host là một cấu hình trong Apache dùng để cấu hình tạo một tên miền ảo hoặc nhiều tên miền ảo.
Xem thêm...
Server

Tìm hiểu về XAMPP và hướng dẫn cài đặt XAMPP

Để làm trang web chạy bằng PHP bạn cần phải cài đặt môi trường cho nó, công cụ XAMPP đã tích hợp sẵn các ứng dụng phù hợp với tiêu chí cần có của 1 website PHP.
Xem thêm...