Lập trình Web

Hàm và cách sử dụng hàm trong PHP

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm và cách xây dựng hàm trong PHP như thế nào.
Xem thêm...
Lập trình Web

Câu lệnh rẽ nhánh If và Switch trong PHP

PHP cung cấp đầu đủ các câu lênh rẽ nhánh như if else, elseif và switch case giúp bạn dể dàng thực thi nhiều chương trình phức tạp.
Xem thêm...
Lập trình Web

Toán tử trong PHP

Khi bắt đầu học PHP bạn cần phải nắm vững các toán tử cũng như cách các toán tử được sử dụng để thực hiện so sánh, tính toán ... đối với biến và giá trị của biến.
Xem thêm...
Lập trình Web

Làm việc với kiểu dữ liệu Numbers trong PHP

Trong bài viết này sẽ truyền tải kiến thức chuyên sâu hơn về các kiểu dữ liệu số như Integers, Float và Number Strings.
Xem thêm...
Lập trình Web

Biến và các kiểu dữ liệu của biến trong PHP

Trong PHP thì biến không cần khai báo kiểu dữ liệu cho nó, vậy cách khai báo biến như nào cùng tìm hiểu nhé.
Xem thêm...
Lập trình Web

Cú pháp trong PHP và thử chạy một chương trình đầu tiên

Bài viết này mình sẽ giới thiệu sơ về cú pháp trong PHP và hướng dẫn các bạn chạy một chương trình đầu tiên để giúp các bạn làm quen với PHP.
Xem thêm...
Lập trình Web

Tự học lập trình PHP căn bản cho người mới bắt đầu

Đây là toàn bộ chuyên đề học lập trình PHP căn bản dành cho người mới bắt đầu hoặc là người muốn đi theo hướng lập trình web.
Xem thêm...