Server

Tìm hiểu về giao thức FTP, FTPS và SFTP

Nên dùng FTP hay SFTP để trao đổi tập tin qua mạng? Bài viết này sẽ chia sẻ một chút về hai giao thức FTP và SFTP.
Xem thêm...