Bạn đã có sản phẩm và muốn chèn logo thương hiệu vào sản phẩm để đánh dấu bản quyền. Bạn đang phân vân không biết lựa chọn phần mềm tạo logo miễn phí nào thì hãy đọc bài viết này nhé.

<h2>1. Adobe Illustrator</h2> <p>Adobe Illustrator l&agrave; phần mềm chỉnh sửa h&igrave;nh ảnh sử dụng c&aacute;c thuật to&aacute;n (vector) để tạo ra c&aacute;c đối tượng kh&aacute;c nhau. Khi sử dụng phần mềm&nbsp;Adobe Illustrator&nbsp;c&aacute;c sản phẩm được thiết kế c&oacute; thể được lưu trữ v&agrave; in ấn m&agrave; kh&ocirc;ng bị vỡ ảnh.</p> <p style="text-align:center"><img alt="adobe" src="/ckfinder/userfiles/images/phan-mem-thiet-ke-logo/thiet-ke-logo-1.webp" style="height:300px; width:600px" /></p> <p>Adobe Illustrator l&agrave; một trong những phần mềm kh&ocirc;ng thể thiếu khi thiết k&ecirc; đồ hoạ v&agrave; n&oacute; c&oacute; c&aacute;c ưu điểm sau:&nbsp;</p> <ul> <li>C&aacute;c thiết kế tr&ecirc;n&nbsp;Adobe Illustrator vẫn giữ được đường n&eacute;t v&agrave; m&agrave;u sắc khi in ấn.&nbsp;</li> <li>C&aacute;c file xuất ra từ Adobe Illustrator rất nhẹ v&agrave; dễ d&agrave;ng thay đổi, hoặc tương th&iacute;ch với c&aacute;c phần mềm kh&aacute;c như Photoshop, Corel Draw.</li> <li>Thiết kế tr&ecirc;n&nbsp;Adobe Illustrator khi in ấn lớn hơn k&iacute;ch thước thiết kế th&igrave;&nbsp;cũng kh&ocirc;ng bị lỗi</li> <li>Hỗ trợ xuất file định dạng ESP, đ&acirc;y l&agrave; file chuy&ecirc;n dụng đồ hoạ của Adobe Illustrator. Điều n&agrave;y gi&uacute;p file thiết kế giữ sự sắc n&eacute;t khi in ấn, đảm bảo chất lượng tốt.</li> </ul> <p>Lưu &yacute; khi in ấn n&ecirc;n chuyển hết file về định dạng &nbsp;ESP trước khi in ấn để đảm bảo chất lượng nh&eacute;.</p> <h2>2. Adobe Photoshop</h2> <p>Adobe Photoshop l&agrave; phần mềm thiết kế đồ họa được tạo ra với mục đ&iacute;ch chỉnh sửa ảnh l&agrave; ch&iacute;nh. Với Adobe Photoshop bạn c&oacute; thể tha hồ chỉnh sửa ảnh với nhiều t&iacute;nh năng như xoay cắt gh&eacute;p ảnh, tăng độ s&aacute;ng, chuyển đổi m&agrave;u ... gi&uacute;p bạn thỏa sức s&aacute;ng tạo những logo thương hiệu của m&igrave;nh tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh.</p> <p style="text-align:center"><img alt="photoshop" src="/ckfinder/userfiles/images/phan-mem-thiet-ke-logo/thiet-ke-logo-2.webp" style="height:375px; width:600px" /></p> <p>Adobe Photoshop được biết đến nhiều nhờ khả năng chỉnh sửa ảnh thần th&aacute;nh v&agrave; n&oacute; c&oacute; c&aacute;c ưu điểm sau:</p> <ul> <li>Nhiều t&iacute;nh năng phong ph&uacute; như&nbsp;cắt gh&eacute;p, xoay ảnh, đổ m&agrave;u, l&agrave;m mờ, đổ b&oacute;ng&hellip;. gi&uacute;p thiết kế logo theo &yacute; muốn dể d&agrave;ng hơn.</li> <li>Đồng bộ với c&aacute;c phần mềm kh&aacute;c của Adobe.&nbsp;</li> <li>C&oacute; thể ch&egrave;n chữ, kẻ khung, tạo viền chữ một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng.</li> </ul> <h2>3.&nbsp;GIMP</h2> <p>GIMP l&agrave; phần mềm chỉnh sửa ảnh m&atilde; nguồn mở phổ biến nhất hiện nay n&oacute; c&oacute; thể coi l&agrave; giải ph&aacute;p thay thế cho phần mềm trả ph&iacute; Photoshop. GIMP tương th&iacute;ch với nhiều nền tảng kh&aacute;c nhau, n&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng cụ mạnh mẽ nhất trong c&aacute;c ứng dụng chỉnh sửa ảnh miễn ph&iacute; hiện nay.</p> <p style="text-align:center"><img alt="phan mem Gimp" src="/ckfinder/userfiles/images/phan-mem-thiet-ke-logo/thiet-ke-logo-3.webp" style="height:312px; width:600px" /></p> <p>Nếu như bạn đang c&oacute; &yacute; định tự thiết kế logo thương hiệu th&igrave; n&ecirc;n sử dụng c&ocirc;ng cụ n&agrave;y bởi c&aacute;c ưu điểm sau:&nbsp;</p> <ul> <li>Đ&acirc;y l&agrave; phần mềm chỉnh sửa ảnh chất lượng cao, chuy&ecirc;n nghiệp với đầy đủ t&iacute;nh năng cắt, xoay, lật ảnh nhanh ch&oacute;ng.</li> <li>C&oacute; thể điều chỉnh m&agrave;u sắc v&agrave; gh&eacute;p ảnh dễ d&agrave;ng, chỉnh độ c&acirc;n bằng trắng, độ phơi s&aacute;ng v&agrave; x&oacute;a ph&ocirc;ng, x&oacute;a nền ảnh...</li> <li>Giao diện đơn giản v&agrave; điều đặc biệt ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute;.</li> </ul> <h2>4. Inkscape</h2> <p>Inkscape l&agrave; phần mềm thiết kế đồ họa vector dựa tr&ecirc;n chuẩn XML, SVG v&agrave; CSS,&nbsp;hỗ trợ cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng&nbsp;tạo c&aacute;c vector chỉnh sửa, m&agrave; sẽ kh&ocirc;ng l&agrave;m mở ảnh khi bạn thay đổi k&iacute;ch thước ảnh. Với c&ocirc;ng cụ chỉnh sửa ảnh miễn ph&iacute; n&agrave;y bạn c&oacute; thể&nbsp;thiết kế logo, biểu tượng, banner cho website,&hellip; một c&aacute;ch&nbsp;linh hoạt dể d&agrave;ng.</p> <p style="text-align:center"><img alt="phan mem Inkscape" src="/ckfinder/userfiles/images/phan-mem-thiet-ke-logo/thiet-ke-logo-4.webp" style="height:343px; width:600px" /></p> <p>Inkscape cũng được coi l&agrave; một giải ph&aacute;p thay thế cho c&aacute;c phần mềm trả ph&iacute;,&nbsp;Inkscape c&oacute; c&aacute;c ưu điểm sau:</p> <ul> <li>Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng cụ tạo c&aacute;c bản vẽ bằng vector đồ họa mạnh mẽ gi&uacute;p thay đổi k&iacute;ch thước ảnh vẫn giữ nguy&ecirc;n được chất lượng ảnh.</li> <li>C&oacute; thể dễ d&agrave;ng quản l&yacute; bản vẽ theo c&aacute;c lớp.</li> <li>Xuất bản vẽ ra được nhiều định dạng kh&aacute;c nhau như&nbsp;EPS, EMF, PNG, JPEG...</li> <li>Tương th&iacute;ch với nhiều hệ điều h&agrave;nh.</li> <li>Miễn ph&iacute; 100%</li> </ul> <h2>5. AAA Logo</h2> <p>AAA Logo l&agrave; một trong những phần mềm thiết kế logo chuy&ecirc;n dụng được rất nhiều người sửa dụng bởi n&oacute; c&oacute; sẵn nhiều mẫu logo đồng thời AAA Logo c&ograve;n gi&uacute;p bạn c&oacute; thể thiết kế nhanh ch&oacute;ng một c&aacute;i logo trong v&agrave;i &iacute;t ph&uacute;t. Kh&ocirc;ng những AAA Logo thiết kế được những logo đẹp m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể thiết kế c&aacute;c hạng mục kh&aacute;c như l&agrave; banner, băng r&ocirc;n ...</p> <p style="text-align:center"><img alt="phan mem AAA logo" src="/ckfinder/userfiles/images/phan-mem-thiet-ke-logo/thiet-ke-logo-5.webp" style="height:402px; width:600px" /></p> <p>Một số ưu điểm của phần mềm AAA Logo c&oacute; thể kể đến như l&agrave;:&nbsp;</p> <ul> <li>Kho biểu tượng phong ph&uacute;, đa dạng được sắp xếp ngay ngắn theo c&aacute;c danh mục gi&uacute;p bạn dể lựa chọn c&aacute;c mẫu c&oacute; sẵn để thiết kế logo nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian</li> <li>Tạo h&igrave;nh nhanh ch&oacute;ng, chuy&ecirc;n nghiệp, độ ph&acirc;n giải cao: chỉ cần v&agrave;i c&aacute;i nhấp chuột l&agrave; bạn c&oacute; thể dể d&agrave;ng tạo cho m&igrave;nh những mẫu logo đẹp.</li> <li>Giao diện trực quang, dể sử dụng: AAA Logo được thiết kế cho những người kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n thiết kế vẫn c&oacute; thể sử dụng được dể d&agrave;ng.</li> </ul>
Ngọc Phương

Web Developer

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi tên là Phương và tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển website. Tôi tự tin khẳng định mình là chuyên gia trong việc tạo ra những trang web ấn tượng và hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu thiết kế website có thể liên hệ cho tôi qua zalo 0935040740.

2 comments

  • Cameron Williamson

    Feb 17, 2019 . 300k views . Reply

    Duis hendrerit velit scelerisque felis tempus, id porta libero venenatis. Nulla facilisi. Phasellus viverra magna commodo dui lacinia tempus. Donec malesuada nunc non dui posuere, fringilla vestibulum urna mollis. Integer condimentum ac sapien quis maximus.

Tìm kiếm
Stay In Touch
Công cụ