Tiện dụng với thiết kế đa dạng, ly giữ nhiệt đang được mọi người săn lùng nhiều hơn. Bất kỳ ai biết đến sự thân thiện với môi trường của cốc giữ nhiệt đều sở hữu ngay cho mình một cái. Bởi Bạn hạn chế rất lớn việc sử dụng ly giấy, ly nhựa… dùng một lần. Tất nhiên hạn chế phát thải ra môi trường là điều dễ hiểu.

<h2>I. Bạn biết g&igrave; về ly giữ nhiệt?</h2> <p>Ly giữ nhiệt (c&ograve;n gọi l&agrave; cốc giữ nhiệt) c&oacute; h&igrave;nh d&aacute;ng tương tự như ly b&igrave;nh thường. Nhưng ch&uacute;ng c&oacute; thể giữ nhiệt cho nước uống từ 6-8 giờ hoặc giữ lạnh 12 giờ.</p> <h3>1. Cấu tạo của cốc giữ nhiệt</h3> <p>C&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm tr&ecirc;n thị trường được thiết kế từ 2 phần ch&iacute;nh:</p> <ul> <li>Phần th&acirc;n ly: cấu tạo gồm 3 lớp lần lượt l&agrave; phần inox trong l&ograve;ng, lớp vỏ ch&acirc;n kh&ocirc;ng v&agrave; vỏ b&ecirc;n ngo&agrave;i. Lớp inox trong c&ugrave;ng được phủ th&ecirc;m bạc để hạn chế tối đa việc nhiệt thất tho&aacute;t b&ecirc;n ngo&agrave;i.</li> <li>Phần nắp: được l&agrave;m từ nhựa cao cấp hoặc inox.</li> </ul> <p style="text-align:center"><img alt="ly giữ nhiệt" src="/ckfinder/userfiles/images/ly-giu-nhiet/ly-giu-nhiet-1.webp" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><strong><a href="https://shorten.asia/9fZ3gGd2" rel="sponsored" target="_blank">Đặt hàng ngay tại Shopee</a></strong></p> <h3>2. Khi sử dụng cốc giữ nhiệt, cần lưu &yacute; g&igrave;?</h3> <p>Cốc giữ nhiệt ghi điểm với kh&aacute;ch h&agrave;ng c&ograve;n ở tuổi thọ bền đẹp d&ugrave; sử dụng trong thời gian d&agrave;i. Tuy nhi&ecirc;n, khi sử dụng, Bạn cần lưu &yacute;:</p> <ul> <li>Hạn chế va đập mạnh để cốc kh&ocirc;ng vỡ, ảnh hưởng đến việc giữ nhiệt v&agrave; m&oacute;p m&eacute;o ở b&ecirc;n ngo&agrave;i</li> <li>Chỉ sử dụng cốc nhằm giữ n&oacute;ng v&agrave; giữ nhiệt</li> <li>Khi muốn thay đổi trạng th&aacute;i ly từ giữ lạnh sang giữ n&oacute;ng hoặc ngược lại cần c&oacute; thời gian nghỉ. Thời gian tốt nhất l&agrave; 15-30 ph&uacute;t để hạn chế sốc nhiệt, giảm tuổi thọ.</li> <li>Kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng trong l&ograve; vi s&oacute;ng hoặc m&aacute;y rửa ch&eacute;n theo đ&uacute;ng khuyến c&aacute;o của nh&agrave; sản xuất</li> <li>Vệ sinh cốc sạch sẽ bằng nước rửa ch&eacute;n th&ocirc;ng dụng. Khi kh&ocirc;ng sử dụng, cất giữ cốc ở nơi kh&ocirc; r&aacute;o.</li> </ul> <h2>II. L&agrave;m thế n&agrave;o để chọn ly giữ nhiệt chất lượng cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh?</h2> <p>Cốc giữ nhiệt đ&atilde; trở th&agrave;nh &ldquo;bạn đồng h&agrave;nh&rdquo; của nhiều người. Rất nhiều thương hiệu tung ra h&agrave;ng loạt sản phẩm kh&aacute;c nhau. Để c&oacute; thể chọn được cốc giữ nhiệt ưng &yacute;, Bạn cần ch&uacute; &yacute; ti&ecirc;u ch&iacute; sau:</p> <h3>1. Mục đ&iacute;ch sử dụng</h3> <p>Tuỳ theo nhu cầu sử dụng để chọn cho m&igrave;nh chiếc cốc ưng &yacute;. Nếu l&agrave;m việc văn ph&ograve;ng h&atilde;y chọn cốc giữ nhiệt theo phong c&aacute;ch của Bạn. Thế nhưng nếu Bạn l&agrave;m việc ch&acirc;n tay th&igrave; những loại cốc c&agrave;ng bền, c&agrave;ng giữ nhiệt tốt l&agrave; lựa chọn s&aacute;ng suốt.</p> <p style="text-align:center"><img alt="ly giữ nhiệt" src="/ckfinder/userfiles/images/ly-giu-nhiet/ly-giu-nhiet-2.webp" style="height:463px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><strong><a href="https://shorten.asia/9fZ3gGd2" rel="sponsored" target="_blank">Đặt hàng ngay tại Shopee</a></strong></p> <h3>2. Chất liệu cốc giữ nhiệt</h3> <p>Tốt nhất n&ecirc;n sở hữu cốc giữ nhiệt l&agrave;m từ inox 304. Đ&acirc;y l&agrave; chất liệu kh&ocirc;ng gỉ, an to&agrave;n cho sức khoẻ v&agrave; được sử dụng nhiều trong c&ocirc;ng nghiệp gia dụng. Inox 304 kh&ocirc;ng bị ăn m&ograve;n d&ugrave; c&oacute; tiếp x&uacute;c với nhiều ho&aacute; chất kh&aacute;c nhau.</p> <p>Bạn cần tr&aacute;nh xa cốc giữ nhiệt từ nh&ocirc;m hoặc sắt ảnh hưởng đến sức khoẻ.</p> <h3>3. Dung t&iacute;ch cốc giữ nhiệt</h3> <p>C&oacute; khả nhiều dung t&iacute;ch cốc kh&aacute;c nhau nhưng phổ biến nhất l&agrave; cốc c&oacute; dung t&iacute;ch 750ml hoặc 450ml. Tuỳ theo sự &ldquo;lười biếng&rdquo; của m&igrave;nh, Bạn chọn cốc c&oacute; dung t&iacute;ch th&iacute;ch hợp.</p> <h3>4. Thương hiệu</h3> <p>H&agrave;ng giả, h&agrave;ng nh&aacute;i v&agrave; ph&acirc;n kh&uacute;c gi&aacute; cốc giữ nhiệt lu&ocirc;n n&aacute;o loạn tr&ecirc;n thị trường.</p> <p>Tốt nhất, Bạn cần chọn thương hiệu v&agrave; địa chỉ tin cậy để sở hữu cốc giữ nhiệt cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh.</p> <h2>III. Gợi &yacute; thương hiệu cốc giữ nhiệt chất lượng, d&ugrave;ng l&agrave; ưng &yacute;</h2> <h3>1. Ly giữ nhiệt Lock&amp;Lock Swing Tumbler</h3> <p>Lock&amp;Lock l&agrave; thương hiệu gia dụng kh&ocirc;ng xa lạ với ch&uacute;ng ta. Trong số những mẫu cốc giữ nhiệt của Lock&amp;Lock th&igrave; Swing Tumbler l&agrave; d&ograve;ng sản phẩm b&aacute;n chạy nhất.</p> <p>Ly giữ nhiệt Swing Tumbler được thiết kế sang trọng với m&agrave;u bạc đầy tinh tế. Th&acirc;n ly được thiết kế k&eacute;p 2 lớp để n&acirc;ng cao khả năng chịu nhiệt v&agrave; độ bền cho sản phẩm. Phần đ&aacute;y ly ngo&agrave;i lớp kh&ocirc;ng gỉ c&ograve;n được Lock&amp;Lock trang bị đệm cao su. Nhờ vậy, cốc kh&ocirc;ng l&agrave;m trầy xước bề mặt tiếp x&uacute;c cũng như g&acirc;y ra tiếng ồn.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Lock&amp;Lock Swing Tumbler" src="/ckfinder/userfiles/images/ly-giu-nhiet/lock-lock.webp" style="height:405px; width:600px" /></p> <p>Khả năng giữ nhiệt của cốc Swing Tumbler kh&ocirc;ng cần b&agrave;n c&atilde;i. Giữ nhiệt đến 6 giờ v&agrave; giữ lạnh đến 11 giờ, rất th&iacute;ch hợp với những bạn thường hay di chuyển.</p> <p>Miệng của ly Swing Tumbler rất rộng gắn liền với nắp k&iacute;n. Tuy nhi&ecirc;n, sản phẩm c&oacute; nắp bật để uống lại lỏng lẻo. Nếu c&oacute; nước b&ecirc;n trong, Bạn cần cẩn thận để tr&aacute;nh bị nghi&ecirc;ng v&agrave; chảy ra ngo&agrave;i.</p> <h3>2. Cốc giữ nhiệt Lock&amp;Lock Filter Coffee Mug</h3> <p>T&iacute;n đồ đam m&ecirc; c&agrave; ph&ecirc; muốn tậu cho m&igrave;nh chiếc cốc giữ nhiệt h&atilde;y sắm ngay &ldquo;em&rdquo; Filter Coffee Mug.</p> <p>Filter Coffee Mug được thiết kế tương tự như bao ly giữ nhiệt kh&aacute;c. Tuy nhi&ecirc;n n&oacute; được t&iacute;ch hợp th&ecirc;m giỏ phin c&agrave; ph&ecirc; ở b&ecirc;n trong. Khi sử dụng Bạn chỉ cần cho cafe v&agrave;o giỏ, th&ecirc;m nước s&ocirc;i. Giờ th&igrave; tận hưởng ly c&agrave; ph&ecirc; thơm ngon b&ecirc;n dưới th&ocirc;i n&agrave;o. Giỏ phin c&oacute; thể biến tấu th&agrave;nh tấm lọc tr&agrave; th&ocirc;ng dụng để đa dạng ho&aacute; thức uống.</p> <p style="text-align:center"><img alt=" Lock&amp;Lock Filter Coffee Mug" src="/ckfinder/userfiles/images/ly-giu-nhiet/filter-coffee.webp" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><strong><a href="https://shorten.asia/9fZ3gGd2" rel="sponsored" target="_blank">Đặt hàng ngay tại Shopee</a></strong></p> <p>Điểm nổi bật của cốc Filter Coffee Mug ch&iacute;nh l&agrave; khả năng giữ nhiệt hoặc giữ lạnh quanh năm. Bởi nắp sản phẩm được thiết kế từ aircap đến 3 lớp kh&aacute;c nhau. Khả năng giữ nhiệt của &ldquo;em&rdquo; Filter Coffee Mug c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; đỉnh của đỉnh.</p> <p>Cốc giữ nhiệt Filter Coffee Mug c&oacute; đến 3 m&agrave;u hồng, ghi, đen th&iacute;ch hợp với tất cả mọi người. Tay cầm tr&ecirc;n cốc mềm mại nhưng chắc chắn, nắm v&agrave;o Bạn sẽ th&iacute;ch m&ecirc;.</p> <h3>3. Cốc giữ nhiệt Zebra Polar</h3> <p>Nếu Bạn l&agrave; t&iacute;n đồ của h&agrave;ng Th&aacute;i Lan đ&iacute;ch thực, h&atilde;y sắm ngay em cốc giữ nhiệt Zebra Polar n&agrave;y. Tr&ecirc;n thị trường kh&ocirc;ng kh&oacute; để t&igrave;m kiếm rất nhiều cốc giữ nhiệt chất lượng vượt trội của Zebra. Thế nhưng Bạn h&atilde;y cẩn thận với h&agrave;ng nh&aacute;i sản xuất tại Trung Quốc v&agrave; gắn m&aacute;c Th&aacute;i Lan.</p> <p>Tất cả cốc giữ nhiệt Zebra Polar ch&iacute;nh h&atilde;ng được sản xuất từ chất liệu cao cấp. Kiểu d&aacute;ng v&agrave; m&agrave;u sắc của ly cực kỳ trang nh&atilde;, kh&ocirc;ng hề bị lỗi mốt.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Cốc giữ nhiệt Zebra Polar" src="/ckfinder/userfiles/images/ly-giu-nhiet/zebra.webp" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><strong><a href="https://shorten.asia/9fZ3gGd2" rel="sponsored" target="_blank">Đặt hàng ngay tại Shopee</a></strong></p> <p>Cốc giữ nhiệt của Zebra rất đa dạng về dung t&iacute;ch, 450ml - 570ml - 870ml. Thời gian giữ nhiệt của cốc Zebra đạt 6 giờ v&agrave; giữ lạnh đến 8 giờ. Gi&aacute; th&agrave;nh của cốc rất đa dạng, đa ph&acirc;n kh&uacute;c phục vụ người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</p> <h3>4. Cốc giữ nhiệt Starbucks Venti Cold Cup</h3> <p>Cốc giữ nhiệt Venti Cold Cup tạo th&agrave;nh l&agrave;n s&oacute;ng cực n&oacute;ng d&agrave;nh cho giới trẻ. Với thiết kế c&aacute; t&iacute;nh v&agrave; trẻ trung, Venti Cold Cup ghi điểm nhanh ch&oacute;ng để trở th&agrave;nh sản phẩm y&ecirc;u th&iacute;ch nhất.</p> <p>Cốc Venti Cold Cup được Starbucks sản xuất từ nhựa cao cấp để đảm bảo giữ lạnh tốt hơn. Nh&igrave;n b&ecirc;n ngo&agrave;i, cốc được thiết kế nhỏ dần về ph&iacute;a đ&aacute;y. Phần nắp đậy của cốc kh&aacute; chắc chắn đi liền với ống h&uacute;t tone sur tone.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Starbucks Venti Cold Cup" src="/ckfinder/userfiles/images/ly-giu-nhiet/Starbucks.webp" style="height:600px; width:600px" /></p> <p>Cầm tr&ecirc;n tay cốc giữ nhiệt Venti Cold Cup kh&aacute; chắc chắn v&agrave; gọn g&agrave;ng. Nh&igrave;n kỹ th&igrave; Venti Cold Cup kh&ocirc;ng hề k&eacute;m cạnh cốc giữ nhiệt sanh chảnh n&agrave;o tr&ecirc;n thị trường.</p> <h3>5. Cốc giữ nhiệt Thermos Trusted</h3> <p>&Ocirc;ng tr&ugrave;m Thermos cũng kh&ocirc;ng nằm ngo&agrave;i cuộc đua về cốc giữ nhiệt với d&ograve;ng sản phẩm Trusted. Cốc được thiết kế cao cấp đạt ti&ecirc;u chuẩn của Mỹ n&ecirc;n chất lượng miễn b&agrave;n.</p> <p>Th&acirc;n cốc được thiết kế từ vật liệu đặc biệt để đảm bảo nhiệt độ giữ n&oacute;ng đến 8 giờ v&agrave; giữ lạnh 18 giờ. Thật ấn tượng. Cốc c&oacute; dung t&iacute;ch vừa vặn, chỉ 0,47 l&iacute;t rất th&iacute;ch hợp mang theo b&ecirc;n người.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Thermos Trusted" src="/ckfinder/userfiles/images/ly-giu-nhiet/Thermos.webp" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><strong><a href="https://shorten.asia/9fZ3gGd2" rel="sponsored" target="_blank">Đặt hàng ngay tại Shopee</a></strong></p> <p>Phần nắp đậy được sản xuất theo c&ocirc;ng nghệ DrinkLock, xo&aacute; tan lo lắng bị r&ograve; rỉ nước. Với c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y gi&uacute;p Bạn đảm bảo được nhiệt độ của nước tốt nhất.</p> <p>Giờ th&igrave;, tậu một &ldquo;em&rdquo; ly giữ nhiệt để mang theo b&ecirc;n m&igrave;nh. Vừa tiện lợi vừa bảo vệ m&ocirc;i trường để tận hưởng ly nước &ldquo;đo&atilde;&rdquo; kh&aacute;t nhất th&ocirc;i n&agrave;o.</p>
Ngọc Phương

Web Developer

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi tên là Phương và tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển website. Tôi tự tin khẳng định mình là chuyên gia trong việc tạo ra những trang web ấn tượng và hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu thiết kế website có thể liên hệ cho tôi qua zalo 0935040740.

2 comments

  • Cameron Williamson

    Feb 17, 2019 . 300k views . Reply

    Duis hendrerit velit scelerisque felis tempus, id porta libero venenatis. Nulla facilisi. Phasellus viverra magna commodo dui lacinia tempus. Donec malesuada nunc non dui posuere, fringilla vestibulum urna mollis. Integer condimentum ac sapien quis maximus.

Tìm kiếm
Stay In Touch
Công cụ