Làm việc với kiểu dữ liệu String trong PHP

Dữ liệu String rất là thường gặp trong PHP nên chúng ta cần phải nắm được phương pháp xử lý String sao cho hiệu quả, may mắn là trong PHP cung cấp rất nhiều function xử lý String, chỉ cần bạn nắm được chức năng của một số function trong PHP thì bạn sẽ dể dàng xử lý được nhiều dạng String từ đơn giản đến phức tạp.

I. Các function xử lý String thường gặp

1. strlen()

- Function strlen() dùng dể trả về độ dài của một String.

<?php
echo strlen("Hello world!"); //  Xuất ra: 12
?>

2. str_word_count()

- Function str_word_count() dùng để đếm số từ trong một String.

<?php
echo str_word_count("Hello world!"); //  Xuất ra: 2
?>

3. strrev()

- Function strrev() dùng để đảo ngược một String.

<?php
echo strrev("Hello world!"); //  Xuất ra: !dlrow olleH
?>

 

4. strpos()

- Function strpos() dùng để tìm kiếm một văn bản cụ thể trong một String. Nếu tìm thấy kết quả phù hợp, sẽ trả về vị trí ký tự của kết quả khớp đầu tiên. Nếu không tìm thấy kết quả phù hợp nào, nó sẽ trả về FALSE.

<?php
// Tìm kiếm văn bản "world" trong String "Hello world!":
echo strpos("Hello world!", "world"); //  Xuất ra: 6
?>

- Lưu ý: Vị trí ký tự đầu tiên trong một chuỗi là 0 (không phải là 1).

5. str_replace()

- Function str_replace() dùng để thay thế một số ký tự bằng một số ký tự khác trong một chuỗi.

<?php
// Thay thế "world" thành "Dolly"
echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); // Xuất ra:  Hello Dolly!
?>

- Còn rất nhiều function xử lý String nữa, các bạn hãy tham khảo thêm tại đây: TÀI LIỆU FUNCTION XỬ LÝ STRING

Bài viết nên đọc

Trên đây là những kiến thức từ kinh nghiệm bản thân mình nên các bạn có thể tham khảo. Nếu các bạn có góp ý cho mình thì hãy gửi vào đây, mình sẵn sàng nhận ý kiến đóng góp từ các bạn.

Ngoc Phuong

Ngoc Phuong - 67 bài viết - Đánh giá:

Có 2 cách học hiệu quả nhất, 1 là nói cho người khác biết thứ bạn mới học được, 2 là nói cho người khác biết thứ bạn sắp quên. Tôi mới học được rất nhiều thứ. Tôi cũng sắp quên rất nhiều thứ.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai