Một phần không thể thiếu trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào đó là biến, vậy biến là gì, biến trong JavaScript được khai báo như thế nào? Cùng tìm hiểu nhé.

I. Biến là gì?

Biến dùng để lưu trữ dữ liệu cho một giá trị nào đó có thể là đối tượng, số, mảng hay chuỗi ... 

1. Biến lưu ở đâu?

Biến trong JavaScript được lưu ở bộ nhớ của trình duyệt.

2. Khai báo biến trong JavaScript

Để khai báo một biến ta sử dụng từ khóa var, let, const.

 • var: khai báo biến có thể truy cập ở phạm vi hàm số hoặc bên ngoài hàm số, toàn cục.
 • let: khai báo biến chỉ có thể truy cập được trong khối bao quanh nó được xác định bằng cặp {}.
 • const: được sử dụng để khai báo 1 hằng số, và giá trị của nó không thay đổi trong suốt chương trình.

II. Quy tắc đặt tên biến

Cách đặt tên biến trong JavaScript phải tuân theo 1 số quy tắc sau:

 • Tên biến phải là các chữ không dấu viết hoa hoặc viết thường, các chữ số từ 0-9 và dấu gạch dưới (_) và kí hiệu $.
 • Tên biến bắt đầu phải là chữ hoặc dấu gạch dưới (_), nếu bắt đầu bằng số là sai.
 • Không thể sử dụng các từ dành riêng (như từ khóa JavaScript) làm tên biến.
 • Tên biến có phân biệt chữ hoa chữ thường

Một số ví dụ:

 	// Đúng
 	var x;

 	// Đúng
 	var $x;

 	// Đúng
 	var _x;

 	// Đúng
 	var x111;

 	// Sai
 	var 1111x;

III. Kiểu dữ liệu của biến

Khác với một số ngôn ngữ khác khi khai báo biến trong JavaScript ta không cần khai báo kiểu dữ liệu cho biến, khi thực thi chương trình kiểu dữ liệu sẽ tự động được xác định. Điều đó cũng có nghĩa là một biến có thể chứa giá trị của các kiểu dữ liệu khác nhau.

Theo tiêu chuẩn ECMAScript xác định bảy kiểu dữ liệu như sau:

 • Kiểu boolean
 • Kiểu null
 • Kiểu undefined
 • Kiểu số
 • Kiểu chuỗi
 • Kiểu Symbol (mới trong ECMAScript 6)
 • Kiểu đối tượng

IV. Phạm vi của biến trong JavaScript

1. Biến toàn cục (global scope)

Biến toàn cục được khai báo ngoài hàm.

Biến toàn cục có thể được truy cập từ bên ngoài của hàm cũng như bên trong của hàm.

2. Biến cục bộ (local scope)

Biến cục bộ được khai báo  trong hàm. 

Biến cục bộ không thể truy cập bên ngoài hàm.

3. Ví dụ

Ví dụ về phạm vi hoạt động của biến trong JavaScript

var x = 5; // biến toàn cục 

function test() {
    let y = 10; // biến cục bộ 
}
console.log("Gọi biến toàn cục: ",x); // Chạy bình thường
console.log("Gọi biến cục bộ: ",y); // Xuất hiện lỗi undefined variable do biến y chỉ được gọi trong hàm.
Ngọc Phương

Web Developer

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi tên là Phương và tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển website. Tôi tự tin khẳng định mình là chuyên gia trong việc tạo ra những trang web ấn tượng và hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu thiết kế website có thể liên hệ cho tôi qua zalo 0935040740.

0 nhận xét

Tìm kiếm
Mạng xã hội
Quảng cáo