Giới thiệu về HTML

HTML là kiến thức cơ bản đầu tiên cần phải nắm để bắt đầu làm một trang web, bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua về HTML, nào cùng tìm hiểu ngay nhé.

I. HTML là gì?

HTML là viết tắt của chữ Hyper Text Markup Language là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Hay hiểu đơn giản HTML là loại ngôn ngữ dùng để thiết kế và sắp đặt nội dung, hình ảnh, và tất cả những yếu tố trên Website.

Để học HTML thì các bạn chuẩn bị cho mình 1 trình soạn thảo để code HTML như là Notepad++, Sublime text... và đương nhiên trên máy bạn đã cài sẵn 1 trình duyệt Web như Google Chrome, CocCoc...

II. Những điểm cần lưu ý trước khi học HTML

HTML học rất dể nhưng code chuẩn thì lại rất khó. Hầu hết ai mới học cũng có thể code được cả nhưng code chuẩn thì rất hiếm.

Khi bạn code HTML tốt, chuẩn thì CSS rất dể và ngược lại. Nếu bạn quản lý code HTML không chuẩn thì khi code CSS sẽ rất khó khăn.

Để code chuẩn HTML bạn phải nắm thật kỹ ý nghĩa của từng thẻ, ví dụ khi bạn code 1 dòng tiêu đề bạn phải dùng thẻ tiêu đề như là H1,H2,H3... chứ không nên dùng thẻ p mặc dùng khi CSS nó vẫn hiển thị đúng ý bạn.

Một điều nữa là trước khi code giao diện cho 1 trang Web bạn phải nhìn được tổng quát hết để dùng thẻ và chia khối cho hợp lý. 

III. Ví dụ về HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tiêu đề tài liệu</title>
</head>
<body>

<h1>Ví dụ về HTML</h1>
<p>Hello World!</p>

</body>
</html>

- Giải thích: 

  • <!DOCTYPE html> có ý nghĩa thông báo cho trình duyệt biết đây là tài liệu HTML5. Lưu ý vì HTML có nhiều phiên bản khác nhau như HTML5, HTML 4, HTML 3, XHTML… Khai báo <DOCTYPE> được các trình duyệt sử dụng để xác định loại văn bản HTML.
  • <html> có ý nghĩa định nghĩa gốc của một tài liệu HTML.
  • <head> chứa các thông tin về tài liệu HTML như là tiêu đề(title), mô tả(description)...
  • <title> tiêu đề của tài liệu.
  • <body> chứa nội dung của tài liệu.
  • <h1> hiển thị tiêu đề lớn của tài liệu.
  • <p> hiển thị 1 đoạn văn bản. 

IV. Hướng dẫn chạy demo

Cài đặt 1 trình soạn thảo bất kỳ như là Notepad++, Sublime text...

Mở trình soạn thảo của bạn lên và copy paste đoạn code ví dụ trên vào trình soạn thảo.

Lưu file với đuôi .html rồi sau đó mở lên bằng trình duyệt.

Kết quả đạt được sẽ như sau: 

vi du html

Bài viết nên đọc

Trên đây là những kiến thức từ kinh nghiệm bản thân mình nên các bạn có thể tham khảo. Nếu các bạn có góp ý cho mình thì hãy gửi vào đây, mình sẵn sàng nhận ý kiến đóng góp từ các bạn.

Ngoc Phuong

Ngoc Phuong - 82 bài viết - Đánh giá:

Có 2 cách học hiệu quả nhất, 1 là nói cho người khác biết thứ bạn mới học được, 2 là nói cho người khác biết thứ bạn sắp quên. Tôi mới học được rất nhiều thứ. Tôi cũng sắp quên rất nhiều thứ.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai