Bí kíp sử dụng hàm Round trong Excel đơn giản nhất

Hàm Round là một hàm được sử dụng phổ biến trong Excel. Hàm Round có công dụng làm tròn số thập phân khi bạn thực hiện phép tính các kết quả trung bình. Tuy nhiên, cú pháp và cách sử dụng hàm Round trong Excel được thực hiện như thế nào? Trường hợp nào nên sử dụng hàm công thức RoundUp, RoundDown? Cách kết hợp hàm Round với một số hàm thông dụng khác như thế nào? Từ A đến Z hàm Round được giải đáp chi tiết ngay bây giờ.

I. Khái niệm cơ bản về hàm Round

Bạn là một nhân viên văn phòng, nhân viên kế toán,... chắc hẳn bạn hay sử dụng phần mềm Excel để hỗ trợ cho công việc. Và thường xuyên thực hiện các phép tính toán trong bảng số liệu chắc chắn sẽ gặp kết quả là dãy số thập phân. -

Với kết quả này, khi nhìn vào bảng số liệu bạn cảm thấy khó nhìn, việc trình bày trang tính không được chuyên nghiệp.

Vì vậy, hàm Round đóng vai trò làm tròn kết quả tính toán trong Excel nhằm giúp bảng số liệu được thể hiện rõ ràng và có tính chuyên nghiệp hơn.

1. Định nghĩa hàm Round

Hàm Round là hàm được sử dụng nhằm mục đích làm tròn số thập phân đến một chữ số nhất định đã yêu cầu trước đó.

2. Hàm Round trong Excel

Hàm Round là hàm làm tròn dãy số thập phân có đơn vị lẻ. Việc làm tròn số thập phân đến mức độ nào đều tùy thuộc vào người sử dụng hàm khi xuất ra kết quả. Ta có thể sử dụng hàm Round làm tròn hệ số trung bình, số lương, hóa đơn mặt hàng,....

II. Cách sử dụng hàm Round trong Excel

Trong phần mềm Excel bạn thường xuyên sử dụng hàm Round với chức năng làm tròn dãy số thập phân. Việc làm tròn giúp bảng số liệu của bạn có tính chuyên nghiệp hơn.

1. Cú pháp sử dụng hàm Round trong Excel

Hàm Round có chức năng làm tròn số dãy số thập phân với những số nằm sau dấu “.” hoặc dấu “,”.

Bạn có thể sử dụng để làm tròn kết quả tính trung bình. Để sử dụng hàm Round bạn thực hiện với cú pháp sau:

=ROUND(Number, Num_digits)

Trong đó: 

 • Number: Là số bạn muốn làm tròn kết quả
 • Num_digits: Số chữ số trước (hoặc sau dấu phẩy) bạn muốn làm tròn.

Lưu ý các số liệu Number

 • Thông thường với phiên bản Excel mặc định được cài đặt trong máy thì có dấu “,” ngăn cách giữa các số nguyên. Ví dụ: 210,000 được hiểu là hai trăm mười nghìn. Còn dấu “.” ngăn cách giữa số nguyên và số thập phân. Ví dụ: 1.4 được hiểu là 1 phẩy 4.
 • Đây là quy ước tính toán quốc tế hơi bị ngược so với quy ước ở Việt Nam. Nếu bạn sợ nhầm lẫn thì có thể vào phần cài đặt để điều chỉnh lại tính năng này. Còn nếu bạn đã quen với điều này thì sẽ giúp bạn dễ dàng thành thạo phần mềm Excel hơn.

Lưu ý về Num_digits

 • Nếu Num_digits > 0: Số được làm tròn đến vị trí thập phân mà bạn chỉ định.
 • Nếu Num_digits = 0: Dãy số sẽ được làm tròn đến số nguyên gần nhất. Ví dụ: Round(12.4235,0) = 12.
 • Nếu Num_digits < 0: Số thập phân được làm tròn sang bên phải dấu thập phân. Ví dụ: Round(83.276,1)=83.3; Round(83.276,2)=83.28.

Một số ví dụ về hàm Round trong Excel

 • Nếu bạn làm tròn số 8.15 đến một số thập phân. Ta sử dụng hàm Round trong Excel với công thức =ROUND(8.15,1) ta được kết quả 8.2.
 • Làm tròn số 8.149 đến một số thập phân. Ta sử dụng hàm Round trong Excel với công thức =ROUND(8.149,1) ta được kết quả 8.1.
 • Làm tròn số -9.475 đến hai số thập phân. Ta sử dụng hàm Round trong Excel với công thức =ROUND(-9.475,2) ta được kết quả -9.48.
 • Làm tròn số 51.256 về phía bên trái của dấu thập phân. Ta sử dụng hàm Round trong Excel với công thức =ROUND (51.256,-1) ta được kết quả 50.
 • Làm tròn số 500.5 về bội số 1000. Ta sử dụng hàm Round trong Excel với công thức =ROUND(500.5,-3) ta được kết quả là 1000.
 • Làm tròn số -50,55 về bội số 100. Ta sử dụng hàm Round trong Excel với công thức =ROUND(-50.55,-2) ta được kết quả là -100.
 • Làm tròn số 4.98 về bội số 10. Ta sử dụng hàm Round trong Excel với công thức =ROUND(4.98,-1) ta được kết quả là 0.

2. Cú pháp sử dụng hàm RoundUp trong Excel

Hàm RoundUp được sử dụng để làm tròn số lên. Hàm thực hiện với cú pháp sau:

=RoundUp(Number,Num_digits)

Trong đó:

 • Number: Số bạn muốn làm tròn kết quả
 • Num_digits: Số chữ số bạn muốn làm tròn

Ví dụ: 

 • Nếu làm tròn 6.1 lên đến 0 vị trí thập phân. Ta sử dụng hàm =RoundUp(6.1,0) ta có kết quả là 7.
 • Nếu làm tròn 2.9 lên đến 0 vị trí thập phân. Ta sử dụng hàm =RoundUp(2.9,0) ta có kết quả là 3.
 • Nếu làm tròn 5.15159 đến 3 vị trí thập phân. Ta sử dụng hàm =RoundUp(5.15159,3) ta có kết quả là 5.152.

3. Cú pháp sử dụng hàm RoundDown trong Excel

Hàm RoundDown được sử dụng nhằm mục đích làm tròn số xuống. Hàm thực hiện với cú pháp sau:

=RoundDown(Number,Num_digits)

Trong đó:

 • Number: Số bạn muốn làm tròn kết quả
 • Num_digits: Số chữ số bạn muốn làm tròn

Ví dụ:

 • Nếu làm tròn 6.1 lên đến 0 vị trí thập phân. Ta sử dụng hàm =RoundDown(6.1,0) ta có kết quả là 7.
 • Nếu làm tròn 2.9 lên đến 0 vị trí thập phân. Ta sử dụng hàm =RoundDown(2.9,0) ta có kết quả là 2.
 • Nếu làm tròn 5.15159 đến 3 vị trí thập phân. Ta sử dụng hàm =RoundDown(5.15159,3) ta có kết quả là 5.151.

4. Cú pháp sử dụng hàm MRound trong Excel

Hàm MRound được sử dụng để làm tròn đến bội số của số khác. Hàm thực hiện với cú pháp sau:

=MRound(Number,Num_digits)

Trong đó:

 • Number: Số bạn muốn làm tròn kết quả
 • Num_digits: Số chữ số bạn muốn làm tròn đến bội số của nó

Ví dụ: 

 • Nếu làm tròn 8 đến bội số gần nhất của 3. Ta có cấu trúc hàm =MRound(8,3) ta được kết quả là 9 (vì 9 là bội số của 3).
 • Nếu làm tròn -8 đến bội số gần nhất của -3. Ta có cấu trúc hàm =MRound(-8,-3) ta được kết quả là -9 (vì -9 là bộ số của -3). 
 • Nếu làm tròn 3.7 đến bội số gần nhất của 0.2. Ta có cấu trúc hàm =MRound(3.7,0.2) ta được kết quả là 3.8.

Bạn còn thắc mắc gì về hàm Round trong Excel, để lại bình luận mọi người cùng giải đáp nhé.

Bài viết nên đọc

Trên đây là những kiến thức từ kinh nghiệm bản thân mình nên các bạn có thể tham khảo. Nếu các bạn có góp ý cho mình thì hãy gửi vào đây, mình sẵn sàng nhận ý kiến đóng góp từ các bạn.

Ngoc Phuong

Ngoc Phuong - 82 bài viết - Đánh giá:

Có 2 cách học hiệu quả nhất, 1 là nói cho người khác biết thứ bạn mới học được, 2 là nói cho người khác biết thứ bạn sắp quên. Tôi mới học được rất nhiều thứ. Tôi cũng sắp quên rất nhiều thứ.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai