Cú pháp trong PHP và thử chạy một chương trình đầu tiên

Bài viết này mình sẽ giới thiệu sơ về cú pháp trong PHP và hướng dẫn các bạn chạy một chương trình đầu tiên để giúp các bạn làm quen với PHP.

I. Cú pháp cơ bản trong PHP

1. Cú pháp trong PHP

- Một đoạn mã PHP có thể được đặt ở bất kỳ đâu trong tài liệu.

- Một đoạn mã PHP bắt đầu bằng <?php và kết thúc bằng ?>

- Ví dụ

<?php
// Đoạn mã PHP nằm trong đây!
?>

- Phần đuôi mở rộng của tập tin PHP là .php

- Thường thì đoạn mã PHP sẽ đi kèm với HTML.

- Ví dụ 

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Trang PHP đầu tiên của tôi</h1>

<?php
echo "Xin chào!";
?>

</body>
</html>

Lưu ý: Các câu lệnh PHP kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;).

2. Câu lệnh echo và print trong PHP

- Trong PHP, có hai cách cơ bản để xuất dữ liệu ra màn hình là echo và print.

- Sự khác nhau của echo và print:

  • echo : có thể xuất ra một hoặc nhiều chuỗi.
  • print: chỉ xuất ra duy nhất một chuỗi và luôn trả về 1.

- Nếu so sánh tốc độ của 2 lệnh này thì echo sẽ nhanh hơn vì echo không có giá trị trả về, còn print thì có giá trị trả về là 1.

- Ví dụ

<?php
  echo 'A','B','C'; // xuất được nhiều chuỗi
  print 'A'; // xuất được duy nhất một chuỗi
?>

II. Phân biệt chữ hoa chữ thường trong PHP

- Trong PHP các từ khóa (ví dụ: if, else, while, echo, v.v.), các lớp, hàm và các hàm do người dùng định nghĩa không phân biệt chữ hoa chữ thường. 

- Trong ví dụ dưới đây, cả ba câu lệnh echo bên dưới đều đúng:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
ECHO "Hello World!<br>";
echo "Hello World!<br>";
EcHo "Hello World!<br>";
?>

</body>
</html>

- Lưu ý: Trong PHP tất cả các tên biến đều phân biệt chữ hoa chữ thường.

- Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ, trong ví dụ này có 3 biến khác nhau, khi chạy chỉ biến $color là nhận được giá trị đúng.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$color = "red";
echo "My car is " . $color . "<br>";
echo "My house is " . $COLOR . "<br>";
echo "My boat is " . $coLOR . "<br>";
?> 

</body>
</html>

III. Chú thích trong PHP

- Khi các bạn lập trình sẽ có những đoạn mã phức tạp đòi hỏi các bạn phải chú thích lại để sau này khi quay lại đọc code các bạn dể dàng nhớ lại và dễ fix bug hơn nếu có lỗi xảy ra.

- Trong PHP hỗ trợ các cách chú thích sau:

1. Cú pháp cho chú thích một dòng

- Dùng dấu # hoặc dấu // để nhận xét một dòng trong PHP

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// Nhận xét, chú thích

# Nhận xét, chú thích
?>

</body>
</html>

 

2. Cú pháp cho chú thích nhiều dòng

- Dùng dấu /* */ để chú thích nhiều dòng trong PHP.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
/*
Chú thích nội dung tại đây,
Abc...
*/
?>

</body>
</html>

Bài viết nên đọc

Trên đây là những kiến thức từ kinh nghiệm bản thân mình nên các bạn có thể tham khảo. Nếu các bạn có góp ý cho mình thì hãy gửi vào đây, mình sẵn sàng nhận ý kiến đóng góp từ các bạn.

Ngoc Phuong

Ngoc Phuong - 67 bài viết - Đánh giá:

Có 2 cách học hiệu quả nhất, 1 là nói cho người khác biết thứ bạn mới học được, 2 là nói cho người khác biết thứ bạn sắp quên. Tôi mới học được rất nhiều thứ. Tôi cũng sắp quên rất nhiều thứ.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai