Trong cuộc sống hiện nay, vận tốc là 1 đại lượng cực kỳ quen thuộc nhất là trong những môn thể thao đua tốc độ, điền kinh, bơi lội, ... rất thường hay nhắc đến. Vậy vận tốc là gì, công thức tính vận tốc như thế nào, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé.

<h2>I. Vận tốc l&agrave; g&igrave;?</h2> <p>Vận tốc l&agrave; một đại lượng vật l&yacute; d&ugrave;ng để m&ocirc; tả về mức độ chuyển động nhanh hay chậm.&nbsp;</p> <p>Vận tốc được t&iacute;nh dựa tr&ecirc;n qu&atilde;ng đường đi được trong một đơn vị thời gian.&nbsp;</p> <p>Vận tốc được biểu diễn theo vectơ, độ d&agrave;i của vectơ sẽ thể hiện tốc độ nhanh hoặc chậm của chuyển động.</p> <p>Đơn vị của vận tốc l&agrave; km/h, m/s, km/s&hellip; phụ thuộc v&agrave;o đơn vị của qu&atilde;ng đường v&agrave; thời gian đang x&eacute;t.</p> <p>Rất nhiều người vẫn hay nhầm lần giữa tốc độ v&agrave; vận tốc, để ph&acirc;n biệt được th&igrave; bạn phải hiểu r&otilde; bản chất, vận tốc d&ugrave;ng để chỉ qu&atilde;ng đường vật di chuyển trong một đơn vị thời gian c&ograve;n tốc độ ch&iacute;nh l&agrave; độ lớn của vận tốc d&ugrave;ng để chỉ mức độ nhanh hay chậm của một chuyển động.&nbsp;</p> <h2>II. C&ocirc;ng thức t&iacute;nh vận tốc</h2> <p>Trong chuyển động thẳng đều, vận tốc sẽ được t&iacute;nh theo c&ocirc;ng thức sau: <strong>v = s/t</strong></p> <p>Trong đ&oacute;</p> <ul> <li>v: Vận tốc</li> <li>s: qu&atilde;ng đường vật chuyển động</li> <li>t: thời gian để vật di chuyển hết qu&atilde;ng đường</li> </ul> <p>Từ c&ocirc;ng thức t&iacute;nh vận tốc ta cũng c&oacute; thể suy ra c&ocirc;ng thức t&iacute;nh qu&atilde;ng đường v&agrave; thời gian.</p> <ul> <li>Khi biết được vận tốc, thời gian ta c&oacute; c&ocirc;ng thức t&iacute;nh qu&atilde;ng đường: <strong>s = v*t</strong></li> <li>Khi biết được vận tốc, qu&atilde;ng đường ta c&oacute; c&ocirc;ng thức t&iacute;nh thời gian:<strong> t =s/v</strong></li> </ul> <h2>III. Vận tốc được sử dụng trong c&aacute;c trường hợp n&agrave;o?</h2> <p>V&igrave; l&agrave; đơn vị d&ugrave;ng để đo nhanh hoặc chậm cho n&ecirc;n vận tốc được sử dụng rất nhiều trong c&aacute;c lĩnh vực kh&aacute;c nhau trong cuộc sống. Một số trường hợp c&oacute; thể kể đến như đo lường vận tốc của xe đạp, xe m&aacute;y, &ocirc; t&ocirc;, m&aacute;y bay, ...&nbsp;</p> <p>Từ những kết quả t&iacute;nh to&aacute;n vận tốc sẽ so s&aacute;nh được hiệu quả của c&aacute;c phương tiện di chuyển v&agrave; cả con người. Cho n&ecirc;n vận tốc l&agrave; một đại lượng kh&ocirc;ng thể thiếu trong cuộc&nbsp;sống hiện nay v&agrave; dần trở n&ecirc;n quen thuộc với rất nhiều người.</p> <h2>IV. Một v&agrave;i b&agrave;i tập về t&iacute;nh vận tốc</h2> <p><strong>B&agrave;i 1</strong>: Qu&atilde;ng đường AD d&agrave;i 150 km. &Ocirc; t&ocirc; đi từ A đến D hết 2 giờ 30 ph&uacute;t. T&iacute;nh vận tốc của &ocirc; t&ocirc;, biết dọc đường &ocirc; t&ocirc; nghỉ 30 ph&uacute;t.</p> <p>Giải:</p> <p>Thời gian &ocirc; t&ocirc; đi qu&atilde;ng đường AD kh&ocirc;ng t&iacute;nh thời gian nghỉ l&agrave;:</p> <blockquote> <p>2 giờ 30 ph&uacute;t &ndash; 20 ph&uacute;t = 2 giờ</p> </blockquote> <p>Vận tốc của &ocirc; t&ocirc; l&agrave;:</p> <blockquote> <p>150 : 2 = 75 (km/giờ)</p> </blockquote> <p><strong>B&agrave;i 2</strong>: Tr&ecirc;n một qu&atilde;ng đường 24 km, &ocirc; t&ocirc; đi hết 24 ph&uacute;t c&ograve;n lại c&ograve;n xe m&aacute;y đi hết 36 ph&uacute;t. Hỏi vận tốc xe n&agrave;o lớn hơn v&agrave; lớn hơn bao nhi&ecirc;u km/h?</p> <p>Giải:&nbsp;</p> <blockquote> <p>24 ph&uacute;t = 0,4 giờ<br /> 36 ph&uacute;t = 0,6 giờ</p> </blockquote> <p>Vận tốc của &ocirc; t&ocirc; l&agrave;:</p> <blockquote> <p>v = s/t = 24/0,4 = 60 (km/giờ)</p> </blockquote> <p>Vận tốc của xe m&aacute;y l&agrave;:</p> <blockquote> <p>v = s/t = 24/0,6 = 40 (km/giờ)</p> </blockquote> <p>Vận tốc của &ocirc; t&ocirc; lớn hơn vận tốc của xe m&aacute;y v&agrave; lớn hơn l&agrave;:</p> <blockquote> <p>60 &ndash; 40 = 20 (km/ giờ)</p> </blockquote> <p>Như vậy l&agrave; qua b&agrave;i viết n&agrave;y chắc c&aacute;c bạn đ&atilde; nắm được vận tốc l&agrave; g&igrave;, c&ocirc;ng thức t&iacute;nh vận tốc như thế n&agrave;o, hy vọng b&agrave;i viết n&agrave;y sẽ hữu &iacute;ch với c&aacute;c bạn.</p>
Ngọc Phương

Web Developer

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi tên là Phương và tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển website. Tôi tự tin khẳng định mình là chuyên gia trong việc tạo ra những trang web ấn tượng và hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu thiết kế website có thể liên hệ cho tôi qua zalo 0935040740.

2 comments

  • Cameron Williamson

    Feb 17, 2019 . 300k views . Reply

    Duis hendrerit velit scelerisque felis tempus, id porta libero venenatis. Nulla facilisi. Phasellus viverra magna commodo dui lacinia tempus. Donec malesuada nunc non dui posuere, fringilla vestibulum urna mollis. Integer condimentum ac sapien quis maximus.

Tìm kiếm
Stay In Touch
Công cụ

Bài viết liên quan